РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД

– це періодичний, рецензований науково-практичний журнал, який заснований Асоціацією лікарів та психологів «Розлади харчової поведінки: терапія та превенція» і публікує результати теоретичних та емпіричних наукових досліджень у сфері психології.
Архів
У статтях розглядаються проблеми психіатрії, загальної, медичної та соціальної психології, психології особистості. Обговорюються актуальні тенденції і перспективи розвитку психології й психотерапії розладів та доклінічних порушень харчової поведінки в Україні та в зарубіжних країнах.

Мета журналу:

сприяти більш глибокому розумінню проблематики порушень харчової поведінки та наданню якісної допомоги особам з цими порушеннями.
Видання співпрацює з провідними фахівцями України та зарубіжжя. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей та практичних матеріалів.

Пріоритети журналу

Підтримка спеціалістів, які надають допомогу особам з розладами та порушеннями харчової поведінки
Інформування наукової спільноти про сучасні дослідження й тенденції
Розширення співпраці з фахівцями різних країн